Medžioklė


Praėjusią naktį sapnavau, kad buvau medžioklėje su nepažįstamais žmonėmis. Man davė šautuvą ir liepė šauti bet ką, kuris pasimaišys mano kelyje. Labai bijojau, lėtai sėlinau per kalnelį tankiame ir gūdžiame miške. Staiga iššoko kažkoks, nenormalios formos padaras, pasigirdo šūviai... Šį baisų sapną nutraukė mano brolis, prižadino. Ačiū jam už tai.

Sapną papasakojo: Viktorija

Komentarai (0)

Sapnininkas - komentarai